Geplaatst op: 18-12-2019

Advocaat Kort Geding

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Spoedprocedure voor de voorzieningenrechter

Een snel resultaat. Dat is waar het bij het kort geding om draait. Wie een spoedeisende zaak heeft, moet overwegen om een kort geding te starten. Voor zo'n spoedprocedure is een advocaat nodig.

Wat is een kort geding?

Een kort geding is een versnelde civiele procedure voor de voorzieningenrechter van de rechtbank. De mondelinge behandeling vindt als dat nodig is kort na het instellen van de zaak plaats. Daarna wordt op een termijn van twee weken en soms ook direct uitspraak gedaan. Het kort geding is dus een vorm van snelrecht in spoedeisende zaken.

zoek een advocaat voor kort geding

Hoe stel je een kort geding in?

Voor het aanhangig maken van een kort geding is een advocaat nodig. Deze formuleert de eis in een dagvaarding. Dat kan bijvoorbeeld een verbod zijn, of juist een gebod om een overeenkomst na te komen, op straffe van een dwangsom bij niet nakoming. Aan de hand van de inhoud van de concept-dagvaarding bepaalt de rechter een datum voor een mondelinge behandeling. De wederpartij wordt opgeroepen om op die datum te verschijnen en verweer te voeren.

Kan door de gedaagde in kort geding uitstel gevraagd worden?

Ja, uitstel verzoeken kan, maar de het verzoek wordt niet altijd gehonoreerd. Als de gedaagde partij om uitstel wil verzoeken, dan dient er eerst te worden overlegd met de eisende partij. Gaat de eisende partij akkoord, dan zal het verzochte uitstel door de voorzieningenrechter worden verleend. Gaat de eisende partij niet akkoord, dan zal de behandelend voorzieningenrechter beslissen of de zitting doorgang zal vinden.

Kan de zaak alsnog geschikt worden?

Een kort geding is zeker een goede aanleiding om een zaak definitief te schikken. Dat gebeurt ook vaak. Onder druk wordt alles vloeibaar. Wat eerder niet lukte, lukt nu wel. Partijen gebruiken de tijd tussen de aankondiging van het kort geding en de zittingsdatum niet alleen voor het uitwisselen van stukken en voorbereiden van de zitting, maar ook om te onderhandelen. Het komt regelmatig voor dat partijen eruit zijn voor de zittingsdatum en een regeling treffen. Het kort geding kan dan worden ingetrokken. Als het niet lukt, volgt de volgende fase.

Hoe gaat de mondelinge behandeling van een kort geding?

Op de door de voorzieningenrechter bepaalde datum volgt de mondelinge behandeling. Beide partijen krijgen de gelegenheid om de zaak mondeling toe te lichten. De tegenpartij kan eventueel nog een tegenvordering instellen. Daar mag de eisende partij dan weer op reageren.

Afhankelijk van het onderwerp van de zaak en de persoonlijke aanpak van de voorzieningenrechter zal deze ook vragen stellen en eventueel partijen de gang op sturen om te proberen om de zaak alsnog onderling te regelen. Als de zaak niet alsnog geschikt wordt bepaalt de rechter de datum voor het vonnis. In zeer spoedeisende zaken kan direct uitspraak worden gedaan.

Wanneer wordt uitspraak gedaan?

Na de behandeling van het kort geding zal er in beginsel twee weken later vonnis worden gewezen, tenzij
de voorzieningenrechter anders vermeld heeft op zitting.

Is een vonnis in kort geding een definitieve oplossing van het geschil?

Nee. De uitspraak in kort geding is een voorlopige uitspraak. Beide partijen kunnen de zaak alsnog voorleggen aan de gewone civiele rechter, die bij zijn beslissing niet gebonden is aan de uitspraak in kort geding. Maar in veel gevallen blijft het bij een kort geding. De partijen leggen zich neer bij de uitspraak van de rechter. In dat geval is een uitspraak in kort geding dus een soort eindbeslissing.

Wanneer is een kort geding nuttig?

Het kort geding is nuttig in alle gevallen waarin snel een beslissing van de rechter nodig is, bijvoorbeeld wanneer de wederpartij een overeenkomst weigert na te komen. Geschillen over een inbreuk op de handelsnaam of een opzegging van een duurovereenkomst zijn twee goede voorbeelden van een situtatie waarin een kort geding nodig kan zijn om rechten zeker te stellen. Maar het soort zaken dat aan de kortgedingrechter kan worden voorgelegd is zeer divers.

Is iedere zaak geschikt voor een kort geding?

Nee, niet iedere zaak leent zich voor behandeling in kort geding. De voorzieningenrechter zal steeds beoordelen of een zaak geschikt is voor kort geding. Indien de zaak ongeschikt is zal de voorzieningenrechter geen voorlopige voorziening treffen. Een zaak is onder meer ongeschikt voor beoordeling in kort geding wanneer de zaak feitelijk complex is of wanneer de zaak niet spoedeisend is. Een goede formulering van de vordering en een deugdelijke onderbouwing van de ingenomen stellingen is daarom een eerste vereiste.

Advocaat kort geding

Wij treden zowel voor eisende partijen als verweerders in kort geding. Wordt u door uw wederpartij aangesproken? Of wilt u dat de rechter snel een spoedeisende maatregel oplegt? Neemt u dan contact met ons op en stel ons vrijblijvend uw vraag, zodat wij kunnen aangeven of we u met de kwestie kunnen helpen. Niet voor niets is ons motto: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2023 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord