Geplaatst op: 15-04-2020

Anti-ronselbeding

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Wat is een anti-ronselbeding

Een anti-ronselbeding (ook wel aftroggelbeding) is een beding tussen een werkgever en een werknemer, dat de werknemer verbiedt om collega's te bewegen om voor een andere werkgever te gaan werken. Met het beding probeert de werkgever zich te beschermen tegen het door ex-werknemers rekruteren van werknemers, maar bijvoorbeeld ook tegen een werknemer die van plan is voor zichzelf te beginnen en collega's over wil halen om bij hem in dienst te treden. Er wordt verschillend gedacht over de vraag of zo'n beding geldig is en of het valt onder de de werking van artikel 7:653 BW, bepaling die werknemers beschermt tegen de gevolgen van een al te ver gaand concurrentiebeding.

anti-ronselbeding

Artikel 7:653 BW

Het concurrentiebeding beperkt de werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn op een wijze die hij geheel zelf heeft gekozen. Daarom bepaalt artikel 7:653 BW aan welke eisen een dergelijk beding moet voldoen om geldig te zijn en kan de rechter de gevolgen van een dergelijk beding altijd matigen. Enerzijds dient het non-concurrentiebeding ter bescherming van het bedrijfsdebiet van de werkgever. Anderzijds heeft de werknemer recht op persoonlijke ontplooiing van zijn vaardigheden en bekwaamheden en bovendien een grondwettelijk gewaarborgd recht op vrije arbeidskeuze. Bij een matiging probeert de rechter of gehele buitenwerkingstelling een goede balans tussen beide belangen te vinden. Het belang van de werknemer is een gegeven. Als de werkgever geen belang heeft, is het beding niet handhaafbaar.

Valt een anti-ronselbeding onder artikel 7:653 BW?

Dat hangt er vanaf. In de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van 19 november 2019 oordeelde het hof dat het anti-ronselbeding met een recruiter onder de werking van artikel 7:653 BW viel en derhalve nietig was, omdat het was aangegaan in een overeenkomst voor bepaalde tijd.

In een uitspraak van de kantonrechter Midden-Nederland van 6 februari 2019 werd geoordeeld dat een antironselbeding niet viel onder de werking van artikel 7:653 BW. De kantonrechter legde de term “werkzaam”, zoals genoemd in artikel 7:653 lid 1 BW, uit als werkend zijn/in dienst zijn.

"Daaronder valt niet de bepaling in een beding dat de werknemer zich op geen enkele wijze mag verstaan met een (oud-)collega van zijn vorige werkgever. Zo’n kort of wat langer contact valt niet onder werkzaamheid. Een anti-ronselbeding als het onderhavige valt derhalve niet onder de werking van artikel 7:653 BW, maar dient te worden beoordeeld met behulp van de normen van goed-werkgeverschap en goed-werknemerschap, in samenhang met de toepasselijke regels uit Boek 3 en 6 BW", aldus de kantonrechter.

Er wordt dus teruggevallen op het gewone contractenrecht, in combinatie met goed-werkgeverschap en goed-werknemerschap. En op dat goede werkgeverschap liep het alsnog mis voor de werkgever. Het beding verbood zelfs om even op een terrasje een kopje koffie te drinken of om bij elkaar langs te gaan. De kantonrechter vond het zeer ruim geformuleerde beding in strijd met het recht op vrijheid van verplaatsing, het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting en daarmee niet aanvaardbaar. De vordering van de werkgever werd rigoureus afgewezen.

Er bestaat ook jurisprudentie waarin een anti-ronselbeding handhaafbaar werd geacht, dus werknemers kunnen een anti-ronselbeding niet zomaar naast zich neerleggen.

Conclusie

De conclusie is dat zowel ruim als minder ruim geformuleerde anti-ronselbedingen door de rechter aan een kritische blik zullen worden onderworpen als de werkgever beslist om de werknemer in rechte te betrekken. De tip voor werkgevers is om voldoende aandacht te besteden aan het stellen en onderbouwen van het belang bij handhaving.

Raadpleeg ons vandaag nog vrijblijvend.

Heeft u problemen met een anti-ronselbeding of aftroggelbeding? Wilt u de bijzondere bepalingen van uw arbeidsovereenkomsten laten doorlichten en updaten? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op en leg ons uw vraag voor. Wij helpen u graag. Ons motto is niet voor niets: 'Uw probleem, onze zorg.'

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord