Geplaatst op: 17-12-2019

5 tips om van een concurrentiebeding af te komen

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Het concurrentiebeding en het relatiebeding

Een werkgever wil niet dat bedrijfsgeheimen, klantenbestanden, en informatie over werkwijzen en kosten bij de concurrent terecht komen. Daarom neemt hij een concurrentiebeding of relatiebeding op in de arbeidsovereenkomst. Een werknemer wil na afloop van zijn dienstverband volledig vrij zijn om te gaan en staan waar hij wil. De wetgever wil dat ook. Het recht op arbeid is een fundamenteel recht, dat onder meer is vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Europees Sociaal Handvest. Hier volgen onze 5 tips om van een concurrentiebeding af te komen.

1. Geen schriftelijke overeenkomst

De wet eist dat een concurrentiebeding alleen overeengekomen kan worden met een meerderjarige werknemer en schriftelijk overeengekomen moet zijn. Is dat niet het geval, of is de arbeidsovereenkomst 'kwijt', dan heeft de werkgever een probleem.

2. Schriftelijke motivering ontbreekt

Aan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt nog een extra eis gesteld. De werkgever moet bij het aangaan van het concurrentiebeding op straffe van nietigheid schriftelijk motiveren dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen. Uit de rechtspraak blijkt dat hier zware eisen aan worden gesteld.

3. Geen schriftelijk overeenkomst na functiewijziging

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat het soms noodzakelijk is om een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk te herbevestigen. Dit geldt met name in situaties waarin het beding, door functiewijzigingen en/of reorganisaties aanzienlijk zwaarder op de werknemer is gaan rusten. Bij die toets moet meegenomen worden of de wijziging in de arbeidsverhouding redelijkerwijs te voorzien was.

4. Vernietiging door de rechter

Indien het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar het oordeel van de rechter niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen wordt dit door de rechter vernietigd.

5. Matiging door de rechter

Voor ieder concurrentiebeding geldt dat de rechter dit geheel of gedeeltelijk kan vernietigen indien in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld.

Dit kan in een gewone procedure voor de kantonrechter gebeuren, dit komt ook in kort geding aan de orde, zoals wanneer de werkgever een verbod vordert, of de werknemer een schorsing van het concurrentiebeding vraagt.

Wij staan u graag bij

Wilt u ook van een concurrentiebeding af? Of heeft u een werknemer die een concurrentiebeding overtreedt? Wij begeleiden zowel werkgevers als werknemers bij het analyseren en vervolgens oplossen van de zaak, of dit nu door middel van een regeling of een procedure is. Neem vrijblijvend contact met ons op. Voor het kort aan ons voorleggen van uw situatie brengen wij geen kosten in rekening. Ons motto is niet voor niets: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2023 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord