Geplaatst op: 01-12-2019

Geschil tussen aandeelhouders

Geschreven door:

Marcel van den Ende

Een geschil tussen aandeelhouders is vaak als een veenbrand. Lange tijd sluimert het onder de grond, maar als het oplaait staat de hele boel in de brand. Wij maken regelmatig mee dat als de directie of een individuele aandeelhouder bij ons komt al sprake is van een onhoudbare situatie. De samen opgerichte bv is inmiddels onbestuurbaar en er wordt niet meer gepraat. De diverse bij het conflict betrokken partijen blokkeren elkaars oplossingen. Er moet dan wat gebeuren, anders dreigt de ondergang van de onderneming. Gelukkig biedt de wet hier oplossingen. En wij kunnen u daarbij helpen.

Een Deadlock

Een bekend voorbeeld van een aandeelhoudersgeschil is de ‘deadlock’, een patstelling die zich bijvoorbeeld voordoet als twee aandeelhouders of twee groepen van aandeelhouders ieder 50% van de aandelen in handen hebben. Zij hebben beiden een gelijk stemrecht en komen er samen niet uit. Een variant hierop is dat voor bepaalde besluiten een gekwalificeerde meerderheid nodig is en dat de groepen aandeelhouders elkaar niet aan zo'n meerderheid helpen, terwijl het besluit toch noodzakelijk is.

Een aandeelhoudersgeschil heeft vaak niet alleen een grote impact op de aandeelhouders die erbij betrokken zijn, maar ook op de vennootschap en haar onderneming. Er staat dus steeds veel op het spel.

geschil tussen aandeelhouders

De Minderheidsaandeelhouder

Veel geschillen doen zich voor in een wel prima bestuurbare bv. De meerderheidsaandeelhouder heeft namelijk alles voor het zeggen. De minderheidsaandeelhouder is ooit enthousiast ingestapt, maar merkt dat er inmiddels alles aan gedaan wordt om hem uit te roken, bijvoorbeeld door een verandering in het dividendbeleid en door allerhande kosten op de bv te boeken, zodat het rendement instort. Verzoeken om informatie worden steevast genegeerd .

Aandeelhoudersovereenkomst

De aandeelhoudersovereenkomst kan behulpzaam zijn, maar ook een bron van conflicten. Niettemin is het wel verstandig om bij het gezamenlijk oprichten van een bv de afspraken tussen de aandeelhouders in een aandeelhoudersovereenkomst vast te leggen. In de aandeelhoudersovereenkomst kunnen onder meer afspraken vastgelegd worden over hoe te handelen bij verkoop van de onderneming, de verdeling van de winst, het doen van investeringen en de uitoefening van stemrecht. Een goede aandeelhoudersovereenkomst kan problemen voorkomen en in ieder geval oplossingsrichtingen bieden.

Geschillenregeling

In de wet zijn diverse mogelijkheden opgenomen om in dit soort gevallen een oplossing te vinden. Afhankelijk van de aard van het geschil kan de zaak voorgelegd worden aan de Ondernemingskamer of de rechtbank.

Nadere Informatie

Indien u eens met een advocaat met kennis van het ondernemingsrecht wilt sparren over uw situatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen om met ons te overleggen. Ons motto is niet voor niets 'Uw probleem, onze zorg.'

Meer informatie?

Marcel van den Ende helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2023 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord