Geplaatst op: 26-04-2020

Onderzoeksplicht en mededelingsplicht

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Non-conformiteit

Artikel 7:17 BW bepaalt dat een verkochte zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien. Is dat niet het geval, dan is er sprake van non-conformiteit.

onderzoeksplicht en mededelingsplicht

Remedies bij non-conformiteit

In geval van non-conformiteit kan de koper verlangen dat de verkoper het geleverde herstelt of een andere deugdelijke zaak levert. Als dit niet mogelijk is, kan de koper de koopovereenkomst ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding en restitutie van de koopprijs.

Onderzoeksplicht

De koper kan zich er niet op beroepen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn. De koper heeft dus een onderzoeksplicht.

De koper mag alleen die eigenschappen verwachten waarvan hij de aanwezigheid niet hoeft te betwijfelen. De koper doet er dus goed aan om zelf onderzoek te verrichten en aan de verkoper vragen te stellen over de eigenschappen van de te verkopen zaak. Hoe ver de onderzoeksplicht gaat, hangt af van de aard van de zaak en de verdere omstandigheden.

De koper van een woning kan invulling geven aan zijn onderzoeksplicht door de woning te bezichtigen, vragen te stellen aan de verkoper of een bouwkundig onderzoek te laten doen. Van iemand die online een nieuw product bestelt wordt niet zo'n vergaande onderzoeksplicht verlangd. Kortom, in iedere situatie wordt de onderzoeksplicht anders ingevuld.

Mededelingsplicht

Tegenover de onderzoeksplicht van de koper staat de mededelingsplicht van de verkoper. Als de verkoper op de hoogte is van een gebrek van de zaak, terwijl hij weet of kan weten dat die eigenschap voor de koper van belang is, dan dient verkoper de koper van die eigenschap op de hoogte te stellen. Dit moet zowel gevraagd als ongevraagd. De verkoper wordt geacht de koper dus ongevraagd op de hoogte te stellen van gebreken die van invloed kunnen zijn op de aankoopbeslissing of de geboden prijs.

Mededelingsplicht gaat voor onderzoeksplicht

De hoofdregel is dus dat de onvoorzichtige koper die onvoldoende onderzoek instelde het slachtoffer is van zijn eigen onvoorzichtigheid. Maar dat wordt anders als de verkoper zijn mededelingsplicht heeft geschonden. Volgens de Hoge Raad kan aan een koper, ook aan een onvoorzichtige koper, niet worden tegengeworpen dat hij onvoldoende onderzoek heeft gedaan als de verkoper een mededelingsplicht had maar heeft nagelaten de koper op de hoogte te stellen van bij de verkoper bekende feitelijke gegevens.

Conclusie

De koper die onvoldoende invulling geeft aan zijn onderzoeksplicht ondergraaft zijn eigen rechtspositie in die zin dat hij geen beroep op non-conformiteit zal kunnen doen wanneer de zaak de door hem aanwezig vermoede eigenschap(pen) niet blijkt te bezitten. Daarbij geldt als vuistregel dat het nalaten van eigen onderzoek in het algemeen niet aan de koper zal kunnen worden tegengeworpen door een verkoper die zijn mededelingsplicht heeft geschonden, door te zwijgen waar hij had behoren te spreken.

Raadpleeg een advocaat

Zit u met een geschil over non-conformiteit en de invloed van de onderzoeksplicht en de mededelingsplicht? Blijf er niet mee zitten, maar leg uw zaak vrijblijvend aan ons voor. Bel of mail ons voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend informatief gesprek, waarin wij u kunnen aangeven wat wij voor u kunnen betekenen. Wij helpen u graag. Ons motto is niet voor niets: 'Uw probleem, onze zorg.'

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2023 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord