Geplaatst op: 10-04-2020

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Zowel werkgevers als werknemers kunnen de arbeidsovereenkomst beëindigen door middel van opzegging. Werkgevers moeten in de regel wel eerst toestemming van het UWV vragen. De duur van de opzegtermijn is wettelijk geregeld in artikel 7:672 BW.

Wat is de opzegtermijn van de werknemer?

Indien geen afwijkende regeling is overeengekomen bedraagt de opzegtermijn die de werknemer in acht moet nemen één maand. Opzegging geschiedt tegen het einde van de kalendermaand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen.

opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Werkgever en werknemer mogen schriftelijk een langere opzegtermijn overeenkomen. De door de werknemer in acht te nemen opzegtermijn mag niet langer zijn dan 6 maanden. Indien een langere termijn is overeengekomen, dan mag de door de werkgever in acht te nemen termijn niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer.

Opzegtermijn van de werknemer met een tijdelijk contract

Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt op de afgesproken einddatum. Er kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Wat is de opzegtermijn van de werkgever?

De door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Deze bedraagt:

  • bij een arbeidsovereenkomst die korter dan 5 jaar heeft geduurd: één maand
  • bij een arbeidsovereenkomst die 5 tot 10 jaar heeft geduurd: 2 maanden
  • bij een arbeidsovereenkomst die 10 tot 15 jaar heeft geduurd: 3 maanden
  • bij een arbeidsovereenkomst die 15 jaar of langer heeft geduurd: 4 maanden.

Vanaf het moment dat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt bedraagt de opzegtermijn één maand.

Het verkorten van de wettelijke opzegtermijn van werkgever is alleen mogelijk bij cao.

Verrekenen opzegtermijn arbeidsovereenkomst met proceduretijd

De proceduretijd van de UWV ontslagprocedure mag vervolgens worden afgetrokken van de opzegtermijn. Wel moet minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven.

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst in proeftijd

Gedurende de proeftijd geldt geen opzegtermijn. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen het contract per direct opzeggen. Het dienstverband stopt dan meteen.

Andere wijzen van beëindiging

Arbeidsovereenkomsten kunnen ook eindigen door middel van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst of doordat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt.

Informatie

Wij adviseren regelmatig over de beëindiging van arbeidsovereenkomst, zowel in individuele gevallen als wanneer sprake is van een collectief ontslag. Mocht u vragen hebben, neem dan vooral contact op. Ons motto is niet voor niets: Uw probleem, onze zorg.

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2023 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord